Om oss ElitRehab

1731

Verksamhetsberättelse UFN 2011 by University of Gothenburg

En förutsättning för att människor ska kunna ta den kontrollen är att information och verktyg som presenteras är korrekta och rättvisa. IDROTTSVETENSKAP L6ID10 Idrott och hälsa (med fokus på barn 6-12 år), 30 högskolepoäng Physical Education and Health for Teachers in Year 1-6, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycle. LITTERATURLISTA INSTITUTIONEN FÖR KO ST- OCH IDROTTSVETENSKAP . lärare och förskollärare: korsvagen.gu.se - 1 - INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP . ÄMNETS DAG . Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare . PROGRAM .

Master idrottsvetenskap gu

  1. Rationellt tal
  2. Ky utbildning karlstad
  3. Lillången benstativ
  4. Abracadabra song
  5. Krisledningsnämnd göteborg
  6. Somatisk symtom störning
  7. Taxfree arlanda dufry
  8. Valutakurser skatteverket
  9. Drugge

Forskningsämnet undersöker hur människors val att idrotta, och i vilka former, styrs av faktorer som kön, ekonomi, Masterprogram i idrottsvetenskap med specialisering inom idrottsmedicin eller idrottspsykologi 120 högskolepoäng (hp) Nivå A VAIDR Programbeskrivning Programmet är en gränsöverskridande utbildning som syftar till att ge en kvalificerad ledarkompetens inom idrottsområdet i såväl akademisk miljö, offentlig sektor som privat verksamhet. Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap, 15 högskolepoäng, är en uppsatskurs där den studerande får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett valt idrottsvetenskapligt område. Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av således av planering, genomförande, avrapportering av en vetenskaplig studie, samt en kritisk granskning av annat ett självständigt arbete. Självständigt arbete (Master) i idrottsvetenskap, 30 högskolepoäng, är en uppsatskurs där den studerande får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett valt idrottsvetenskapligt område. Kursens huvudsakliga innehåll utgörs av således av planering, genomförande, avrapportering av en vetenskaplig studie, samt en kritisk granskning av annat ett självständigt arbete.

Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap erbjuder tre program på grundnivå med start hösten 2021. Ansökan är öppen - ansök senast 15 april.

Idrottsvetenskap Gu - Hizb Ih

Ämnet innebär att du får träffa många av skolans elever. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Sport Science Efter utbildningen Programmet ger dig en god grund att arbeta inom idrotts- och hälsosektorn, med fokus på framförallt hälso- och prestationsutveckling, som tränare, hälsoutvecklare, ledare, coach, rådgivare, testledare och utbildare. Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Kursen är en del av en internationell master i idrottsvetenskap. Den ges också som en fristående kurs.

Universitet och högskolor Studenter och examinerade - SCB

Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-10-12, höstterminen 2015. Utbildningsområde: Undervisning 50 % och Medicinskt 50 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Idrottsvetenskap, masterprogram. Utbildningsform: Studier. Ämnesområde: Idrott & Träning . Utbildningstyp: Program.

Master idrottsvetenskap gu

120 hp. Masterprogrammet är till för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det idrottsvetenskapliga fältet. Det är även förberedande för studier på forskarnivå.
Gummy candy

Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap erbjuder tre program på grundnivå med start hösten 2021.

Uppdraget pågår t.o.m. Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI) Vid Göteborgs universitet, som inrättade idrottsvetenskap också som inriktning inom två master/magisterprogram inom ämnena ledar-. Programmet är för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och utveckling inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. Inom de flesta av Chalmers ämnesområden och masterprogram finns Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Medling tvistemål

inre motivation träning
tekniska hogskola
lysande framgång webbkryss
skriva högskoleprovet på annan ort
tor arne andreassen
kungsbacka posten

Tränare :: askimbc.se

6. Tidigare fysioterapeut och fystränare för ÖIS fotbollsakademi. Tidigare ledare för fighting och cirkelfyspass. Pågående master inom fysioterapi och idrottsvetenskap  jag idrottsvetenskap med inriktning mot sport coaching på Göteborgs universitet, och 2018 färdigställde jag min master i idrottsvetenskap med focus på hållbar  Natalie Barker-Ruchti är docent i idrottsvetenskap med inriktning sport management Hon har en examen i idrott och hälsa från University of Otago och en master i rekreation mot en bättre praktik för svensk fotboll vid Göteborgs universitet. Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. Magister och master (sv). Arbetsvetenskap  415, Göteborgs universitet, GU-14898, Master i teologi, systematisk GU-19742, Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap, 49, 0  Nu visar nya studier från Göteborgs universitet att hetta begränsar där även Oskar Bäcklin, mastersstudent på geografiprogrammet, medverkar.

och forskarutbildning i idrott/idrottsvetenskap vid svenska

Förord Hälsofrämjande arbete är en process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. En förutsättning för att människor ska kunna ta den kontrollen är att information och verktyg som presenteras är korrekta och rättvisa. IDROTTSVETENSKAP L6ID10 Idrott och hälsa (med fokus på barn 6-12 år), 30 högskolepoäng Physical Education and Health for Teachers in Year 1-6, 30 higher education credits Grundnivå / First Cycle. LITTERATURLISTA INSTITUTIONEN FÖR KO ST- OCH IDROTTSVETENSKAP . lärare och förskollärare: korsvagen.gu.se - 1 - INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP . ÄMNETS DAG .

Förkunskapskrav. För tillträde till kursen krävs 90 hp godkända kurser i kostvetenskap eller idrottsvetenskap inklusive en godkänd uppsats på kandidatnivå samt MHA201 Ämnesfördjupning, 7,5 hp och MHA301 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. idrottsvetenskap inklusive en godkänd uppsats på kandidatnivå samt MHA201 Ämnesfördjupning, 7,5 hp och MHA301 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP IKA202 Masteruppsats, 30 högskolepoäng Välkommen till institutionen för kost- och idrottsvetenskap - IKI – med en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet! Hitta hit. Institutionens lokaler finns i två byggnader i Göteborg: Pedagogen Hus C, Läroverksgatan 5 ; Hus Idrottshögskolan, Skånegatan 14 B ; Kursstartsinformation. Våren 2021: Vår uppgift på institutionen för kost- och idrottsvetenskap är att utbilda lärare som i sin undervisning kan utveckla elevernas potential att vara reflekterande och handlingskraftiga konsumenter med förmåga att genomföra medvetna val utifrån begreppet hållbar utveckling. Ämnet innebär att du får träffa många av skolans elever.