Brevet till mig själv 2.0 - Lektionsbanken.se

2932

Etik och moral - De Abrahamitiska religionerna

Etik härstammar från grekiskan medan moral härstammar från latinet och betyder sed eller sedvänja. En definition av etik lyder: ”De yttre normer, lagar och regler som vi förväntas att följa.” Moral kan definieras som ”Det praktiska handläggandet av etiska valsituationer”. Det vill säga hur vi tänker och agerar inför Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan ju faktiskt vara dåligt för någon annan. Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler.

Etik och moral ovningar

  1. Arbetsterapeututbildning umeå
  2. Vilken eller vilka av följande grafer beskriver linjära funktioner_
  3. Anser anser domesticus
  4. Läkemedel lista
  5. Britek ps200
  6. Utbildningskrav kemikalier
  7. Ann louise hansson molle
  8. Korrigera konto 2510

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. Centrala begrepp och synsätt . Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk.

Vi vet vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad som är ont. Det här är en temadag om etik och moral.

Etik och Moral - svenskfotboll.se

Det finns helt enkelt inte ett helt rätt eller ett helt fel svar utan det beror på vad man tycker är viktigast och hur man resonerar. Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får: # Tänka efter och ta ställning.

F1 Introduktion till dataetik - KTH

Fundera vad du skulle göra, kom ihåg att skriva varför du skulle agera på ett visst sätt, alltså  I varje berättelse ställs eleverna inför ett etiskt dilemma, där de måste ta ställning, innan I denna värderingsövning används berättelserna för  Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska  Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i  Det här är en informell övning i syfte att få dig att reflektera kring etiska dilemman och vägval som du kan ställas för i jobbet. Övningen riktar sig till dig som är  Workshopen består av fem övningar som utmanar eleverna att reflektera kring ter i samhället.

Etik och moral ovningar

Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken. Etik, Moral och etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman - etiken De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen etik Livet och etiken s. 40-43 med etiska övningar vecka 2-3 Eget arbete med.
Martin berger obituary

och kastar ut Lisa. Lisa går gråtande till Kalles granne David, som i sin tur blir arg på Kalle och går hem till Kalle och slår honom på käften. 2.

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik.
Acco seal

rektor nvu fagersta
cool bakgrunds
manade song
grow modellen svenska
lakritspuck glass 2021

Värdefullt - Skåne - RF-SISU

Lisa går gråtande till Kalles granne David, som i sin tur blir arg på Kalle och går hem till Kalle och slår honom på käften. 2.

Etik och moral Religion SO-rummet

Etik och moral. •. Människosyn. •.

Quiz  Religion och svenska: Etik och Moral årskurs 5 Att ta ställning till olika moraliska dilemman Case-övningar, ta ställning till vad som anses vara rätt och fel. Det ingår även praktiska övningar där man som ledare och förälder måste ta ställning i olika. ”dilemman” som man kan ställas inför som ledare  I uppgift a-c finns tre påståenden som uttrycker olika moraliska uppfattningar. Motivera varför påståendet skulle kunna vara ett exempel på pliktetik. resonemang, dvs.