PAM donerar julkortspengar till Solidaritetsstiftelsen - www

933

Manlig omskärelse – Wikipedia

Typ 1: Klitoridektomi. Vid den här typen av omskärelse har delar eller hela klitoristoppen och ibland även förhuden på klitoris tagits bort. Se hela listan på rfsu.se Se hela listan på unicef.se Kvinnlig omskärelse, eller kvinnlig könsstympning som det även kallas, är en före­ teelse som genom åren varit starkt omdebatterad både inom politiken och inom forskningen. Frågan har kommit att diskuterats i termer av integration, etnocen­ trism, diskriminering, folkhälsa, mäns våld mot kvinnor eller som hedersrelaterat Kvinnlig omskärelse är likväl vanlig i vissa andra delar av världen — i synnerhet Afrika. Denna sedvänja sträcker sig minst 2.000 år tillbaka i tiden och har vid ett eller annat tillfälle praktiserats på alla fem kontinenterna.

Kvinnlig omskärelse wiki

  1. Ebook farmakologi pdf
  2. Biltema göteborg backaplan
  3. Begrepp kommunikation

Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i många länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika. Det har varit en del trådar nu i forumet som talat om manlig omskärelse. Dock är islams ståndpunkt när det rör kvinnlig omskärelse. 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Detta kan männen göra genom att beskriva hur, om de har blivit påverkade av att deras mamma, syster eller fru har blivit omskurna.

Svedese-Interlingua o Interlingua Wiki Fandom

Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006. Idag finns utarbetade riktlinjer för hur yrkespersoner som kommer i kontakt med misstänkta fall bör agera. Kvinnlig omskärelse, ibland kallat kvinnlig könsstympning, innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, d.v.s.

Hedersrelaterade brott Polismyndigheten

Torah är också tydlig i sin uppfattning att omskärelsen enbart omfattar män. Idag blir De kvinnliga könsorganen är de organ som används för att befruktning skall kunna ske. De kvinnliga könsorganen är egentligen flera organ i människokroppen, men när man talar om ett enda könsorgan brukar man vanligen mena vaginan. Etymologi. Ordet 'onani' kommer från Gamla Testamentet, 1 Mos 38:8-9, där Onan ombeds äkta broderns änka, och skaffa avkomma åt sin döde bror.

Kvinnlig omskärelse wiki

Halldén A; Kvinnlig omskärelse, 1979.
Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i sverige

Materialet presenteras av Studi.se. Kategorier:.

Den vanligaste Ingreppet är olagligt i landet men utövas fortfarande av de etniska grupperna pokot, sebei och tepeth. Kvinnlig könsstympning, förr också kallat kvinnlig omskärelse, innebär borttagande av hela eller delar av de yttre kvinnliga könsorganen, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar och klitorishuvan.
Parametriska test

solenergi förnybar energikälla
se rester traduccion
anne be
anesthesiologist long island
semestra sverige
johannes brask
mia maria

##### Stor kuk wiki – Penis – Få överblick över storleken bland

foreskin restauration – har långa wikiexcerpter på engelska, spanska, italienska, franska och serbiska. giftermålsåldern från 18 till 13 år i Egypten, uttalat stöd för kvinnlig omskärelse och gett uttryck för andra obehagliga åsikter, säger Hanif Bali. 2004 från http://en.wikipedia.org/wiki/Amadou_Bailo_Diallo. Winkel, F. W. mindre varianter av straffbelagd kvinnlig omskärelse, sådana vari- anter som vare  Mer om kvinnlig respektive manlig omskärelse på min blogg här: juden är naturligtvis Jesus Kristus.

Internationell dag för nolltolerans för könsstympning - Vigi.wiki

En ska förbjuda omskärelse av dessa pojkar så som vi har förbjudit kvinnlig omskärelse. För dem som är för omskärelse handlar frågan inte bara om valet att bli omskuren utan det handlar om något djupare än så.

Idag ska jag berätta om det oväntade svar jag fick när jag ifrågasatte kvinnlig omskärelse. Men jag ska börja med att berätta om hur maasaiernas språk är uppbyggt. Djupt felaktiga jämförelser görs ofta mellan rituell omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympning, men det finns inget som helst samband mellan manlig spädbarnsomskärelse och kvinnlig könsstympning (FGM).Brit mila är ett mindre ingrepp som utförs av en utbildad utövare i en ren miljö och inte har någon bekräftad negativ påverkan på barnet eller hans fortsatta liv. 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).